Tema 3 Sesongbasert måltidsplanlegging

Sesongbasert  måltidsplanlegging betyr at vi planlegger måltider ut ifra hva som vokser i løpet av en bestemt sesong, og har fokus på hva som vokser i ditt område til hvilken tid

  • Ved å sammenligne lokale sesongvarer med tilsvarende frukt og grønnsaker som er importert utenfor sesongen, finner vi at det er både fordeler og ulemper ved slike typer forbruk. Sesongvarer anses som å være mer smakfulle, ferskere og i det hele tatt av bedre kvalitet. På den annen side kan et forbruk av slike varer være mer kostbart, og i mindre grad praktisk og tilgjengelig, og kan virke begrensende på kostholdet – som alle er grunner til at det å UTELUKKENDE spise sesongvarer vil være upraktisk.
  • Sesongvarer klassifiseres ut ifra sesongen der de naturlig vokser og produseres; likevel er det vanlig at folk assosierer sesongvarer med det de selv spiser i forbindelse med høytider og kulturelle hendelser i løpet av året. Et typisk eksempel er å spise kalkun til jul. Det fører til at matbutikkene fylles opp med kalkun i desember måned, noe som antyder at det er en sesongvare. På grunn av ulike oppfatninger av hva sesongvarer betyr, anser vi det som viktig å beskrive budskapet vi sender ut til offentligheten

SPØRSMÅL: Er alle matvarer sesongavhengige?   A) Nei     B) Ja

Explanation. Nowadays we can buy and eat a wide variety of foods all year around because a) foods can be transported around the world on lorries, boats and even planes and b) farms use large greenhouses to control the temperature and create perfect growing conditions. Thus, tropical fruits can come from places with hot climates like Asia, Latin America, and Africa.

However, some foods are not seasonal. Meat and dairy can be produced all year around. Cows are milked and chickens produce eggs from January all the way to December.

SPØRSMÅL: Den eneste grunnen til å spise lokal mat er for å spare penger.  A) Usant   B) Sant

Explanation: It is true that the longer food travels from the farm or food industry to the grocery store, the higher the cost for the families – as food grown locally in-season is tastier and cheaper to buy. However, there are other reasons to prefer seasonal food.

  • Eating seasonally is fresher, tastier and more nutritious than when it is grown and consumed in its natural season than the equivalent imported produce or those produced out of season.
  • Thus, even though we all like to eat strawberries year round, the best time to eat them is when they can be purchased directly from a local grower shortly after harvest. Seasonal fruits and vegetables produced on local farms are often fresher, as they do not require long distances for transport. Additionally, studies have shown that fruits and vegetables contain more nutrients when allowed to ripen naturally on their parent plant. In conclusion, a seasonal eating plan is healthier for you and your family.
  • Having a seasonal food calendar in your fridge door can be helpful
  • Purchasing locally grown foods helps support local farms and maintains farmland and open spaces in your community.
  • Local food supports the local economy. The money you spend on products from local farmers and growers stays in the community and is reinvested in other local businesses. In addition, food grown, processed, and distributed locally (for example, to local restaurants) generates jobs and subsequently helps stimulate local economies.
  • Local growers can tell you how the food was grown. When you buy directly from farmers, you have the opportunity to ask what practices they use to raise and harvest their crops. When you know where your food comes from and who grew it, you know a lot more about your food.
  • Eating seasonal produce is better for the environment, because less fuel is used when choosing in-season produce that is local to your area.
  • Seasonal meal planning is just plain easier

Når du lager din egen måltidsplan for en sesong, kan planen overføres til neste måned eller sesong og tilpasses sesongen eller oppskrifter som passer til en sesong eller måned.

Alle familier bør kjenne til hvilke matvarer, spesielt fersk frukt og grønnsaker, som er i sesong om våren, sommeren, høst og vinter, eller i alle måneder, i sitt land eller region, siden værforhold varierer rundt om i verden og det samme gjelder for når sesongvarer produseres.

Her følger flere nasjoners oversikter for sesongvarer:

SPØRSMÅL: Er det mulig å spise kun sesongvarer? 

Enkelte land har deltatt i ulike prosjekter som har mål om å fremme forbruket av sesongvarer og lokal mat, og på denne måten redusere den miljømessige belastningen som folks kosthold utgjør. Eksempler er «Fife Diet» i Skottland, «100-Mile Diet» i Canada, og et nordisk kosthold. Det har blitt gjort forsøk på å kun spise lokalt produserte matvarer i et helt år – faktisk var det slik «100-Mile Diet» ble startet. Et par i Canada ville se om det var mulig å kun konsumere mat som ble produsert innenfor en radius av 100 miles (160 km) fra Vancouver. Riktignok klarte paret å gjennomføre dette målet, men de uttalte at tiden det tok å tilberede maten var meget tidskrevende og omfattende, og sammenlignet det med en deltidsjobb. De forklarte også hvor vanskelig det var å spise variert og opprettholde et balansert kosthold gjennom hele året. Det er en ekstrem, dog interessant, tilnærming til å spise etter sesongen, men den kan tjene til å identifisere noen av barrierene som kan dukke opp og som må tas hensyn til ved implementering av en slik praksis.