Enhet 1 Måltidsplanlegging

Innledning

Måltidsplanlegging kan beskrives som planlagt tilberedelse av måltid og mellommåltider for en spesifikk tidsperiode. Måltider kan tilberedes for de neste dagene, for en uke eller for flere uker frem i tid. Ulike metoder for å planlegge måltider har blitt beskrevet i faglitteraturen. Det finnes flere måter å tilberede måltider på, og dette kan tilpasses til matlagingsferdigheter, tidsskjemaer, matpreferanser og familiens spisevaner.

SPØRSMÅL: Er måltidsplanlegging kun en nyttig strategi for å lage mat og spise sunnere? A) Ja   B) Nei

Explanation: Planning is an essential component of successful home meal preparation, healthy and balanced diets, and meeting the nutritional needs of the whole family. Nonetheless, meal planning is also a great tool for:

  • saving money and time at the grocery store
  • body weight control, as you previously choose the ingredients and portions served in each meal
  • achieving a higher Food variety score (FVS), defined as the number of different food items reported to be eaten over a reference period of time
  • and reducing stress as you avoid improvised and impulsive decisions regarding food, or rushed preparations

Noen studier har forsket på måltidsplanlegging i den generelle befolkningen. Disse studiene har vist at måltidsplanlegging er positivt forbundet med høyere kvalitet på kostholdet, og større samsvar med ernæringsmessige retningslinjer, så vel som en økt variasjon i matvarer. I tillegg har måltidsplanlegging også blitt positivt assosiert med familiemåltider, høy frekvens av matlaging i hjemmet, høyere forbruk av frukt til middag, og redusert sjanse for overvekt og fedme. Tidligere studier har vist effekt av måltidsplanlegging for tilfredsstillende dietter for personer med diabetes.

Samtidig har barns deltakelse ved familiemåltider, spesielt middag, vært gjenstand for mye oppmerksomhet fra forskere, som har funnet at slike måltider fremmer et sunnere spisemønster blant barn og voksne i form av et høyere forbruk av frukt og grønnsaker samt et redusert forbruk av sukkerholdige leskedrikker.

Tidligere studier har evaluert om det er gjennomførbart å intervenere med adferdsbasert opplæring for å gi foreldre opplæring i håndteringen av problemer med mat og måltider tilknyttet sykdommer i autismespekteret eller diabetes.

Alle disse fordelene tyder på en potensiell interesse for å fremme måltidsplanlegging for å forbedre kostholdkvaliteten og forebygge fedme og overvekt i den generelle befolkningen, satt i en familiekontekst. Det er nødvendig å utvikle programmer, samt å gi tips og fremgangsmåte for vellykket måltidsplanlegging.

Læringsmål:

  • Lære rekkefølgen på trinnene for sunn måltidsplanlegging og tips for å lage en handleliste
  • Forstå hovedprinsippene bak å sette sammen et sunt og sesongavhengig kosthold for familien
  • Lage en ukentlig meny som implementerer «batch cooking» til de gitte omstendighetene
  • Lære enkle konsepter for et sunnere kosthold