Ünite 6 Özellikli tıbbi durumlarda mutfak tıbbı

Ünite 6’ya Hoş Geldiniz: Mutfak Tıbbı ve Çölyak Hastalığı

Bu modül, çölyak hastalığının teşhisine, semptomlarına ve tedavisine pratik ve uygulamalı bir prizmadan genel bir bakış sunmayı amaçlamaktadır.

  • Bu Modülün tamamlanmasının ardından katılımcılar şunları yapabilmelidir:
  • Diyet değerlendirmesinin nasıl yapılacağını bilin.
  • Çölyak hastalığında en sık görülen semptomları tanımlayın.
  • Çölyak hastalığı için tanı kriterlerini belirleyin.
  • Gluten içeren yiyecekleri ve etikette nasıl tanımlanacağını bilin.
  • Çölyak hastalığı ve diğer patolojileri ayırt edin.
  • Çapraz kontaminasyonu önlemek ve satın almayı güvenli bir şekilde yapmak için önerilerde bulunun.