Konu 7 Klinik uygulamada eleştirel yansıma

  • Bu ünitede, yüksek öğretimde iyi bilinen pedagojik teorilere göre bir yansıtma süreci boyunca yönlendirildiniz. Örneğin, Kolb’un deneyimsel öğrenme döngüsünün bazı kısımlarını kullandınız.
  • Yukarıdaki simülasyon örneği, Sağlık İletişimi teorilerinin pratikte başarılı bir şekilde uygulanabileceği bir öğrenme etkinliğini tanıtmıştır.
  • Ailelerde sağlıklı beslenmeyle ilgili davranış değişikliği bir halk sağlığı sorunudur. Sağlık Okuryazarlığı, Yetkilendirme ve bütünsel bir yaklaşım (Biyo-Psiko-Sosyal Model) ile ilgili teoriyi kullanarak, danışmanlığınızda çocuklar ve aileler için sağlıklı sonuçları iyileştirebilir ve sağlayabilirsiniz.

Şekil: Kolb’un deneysel öğrenme döngüsü (1984)

Source: unknown author lisenced under CC BY-SA

Source: Unknown author. Licenced under CC BY.

Kendi pratiğinizde etkili bir şekilde nasıl düşüneceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kolb’un deneysel öğrenme döngüsüyle ilgili bu videoyu izleyin:

Reflection and Kolb’s Cycle by John Gaspar, University of Technology, Sydney.