Konu 5 Hasta-Merkezli İletişim

  • Tanım:

“Sorun, hedefler ve sağlıklı yaşamın önündeki engeller hakkında ortak bir anlayış geliştirmek için tüm kişiyi, kişiliğini, yaşam tarihini ve sosyal yapısını kabul etmek”

Hasta-Merkezli İletişimin temel kavramları şunları içerir:

Çeşitli popülasyonlardan ve ortamlardan gelen çok sayıda ampirik çalışma, hasta tedavisine uyumu hekim-hasta iletişimine bağlamaktadır.

Hekim iletişim davranışları ile hastayı hatırlama, hastayı anlama ve hasta uyumu gibi olumlu hasta sonuçları arasında pozitif ilişkiler bulunmuştur:

  1. ilişkiyi teşvik etmek
  2. bilgi toplamak
  3. bilgi sağlamak
  4. karar vermek
  5. duygulara cevap vermek
  6. hastalık ve tedaviyle ilgili davranışların etkinleştirilmesi
  • Hasta Merkezli İletişimi kavramsallaştırmanın bir yolu, her iki tarafın da gündemini, yani hem sağlık profesyonelini hem de hastayı dikkate almaktır.

1. Hekimin odak noktası, hastalığı, hastalığın taksonomisi açısından açıklamaktır.

Senin sorunun ne?

2. Hastanın odak noktası, hastalığına ilişkin bakış açılarını, bilgi ve anlayış ihtiyacını ve yönetimde ortaklık arzusunu kapsar.

Senin için ne önemli?