Konu 4 Öğrendiğini Anlat Yöntemi

Bir hastanın aldığı tıbbi bilgilerin %40 ila %80’i hemen unutulur ve tutulan bilgilerin yaklaşık yarısı yanlıştır.

Öğrendiğini Anlat Yöntemi, ortak bir karar vermeyi ve klinisyen ile hasta arasındaki iletişim boşluğunu kapatmayı amaçlayan kanıta dayalı bir Sağlık Okuryazarlığı müdahalesidir. Hastaların verilen bilgileri kendi sözcükleriyle hatırlamalarına ve anlamalarına yardımcı olmak için kullanılan bir iletişim tekniğidir. Sağlık profesyonelinin bilgi verdiği ve ardından herhangi bir yeni bilgi eklemeden önce hastadan yanıt vermesini ve anladığını doğrulamasını istediği bir iletişim fırsatı yaratır. Ayrıca klinisyenin hastalar tarafından en sık yanlış anlaşılan açıklamaları ve iletişim stratejilerini belirlemesine yardımcı olabilir. Hastalardan sağlık ekibiyle etkileşim sırasında tartışılan bilgileri hatırlamalarını ve ardından açıklamalarını veya göstermelerini istemeyi içerir.

  • Öğrendiğini Anlat yöntemini kısa vadede ve nasıl göründüğünü ve klinik uygulamada nasıl kullanıldığını açıklayan video :

Sağlık personelinin konsültasyonlarında kısıtlı zamanları olduğu iyi bilinmektedir. Yine de, Öğrendiğini Anlat Yöntemine alışmak biraz zaman alabilir, ancak çalışmalar, bir rutinin parçası olarak bir kez oluşturulduktan sonra, uygulanmasının daha uzun sürmediğini göstermektedir.

Tüm durumlar Öğrendiğini Anlat Yöntemini kullanmak için uygun değildir, en çok aşağıdakiler için uygundur:

  • Evde bakım talimatları
  • Önerilen davranış değişiklikleri
  • Tedavi seçenekleri ve planları

Sağlık profesyonellerinin yavaş başlamaları ve yönteme güven duymaları önerilir. Hastalar sorulan şeyi hatırlayamıyor veya doğru bir şekilde tekrarlayamıyorsa, bilgileri veya yönergeleri netleştirin ve bilgileri tekrar öğretmelerine izin verin. Hastalar, personelin söylediklerini tekrar tekrar tekrar etmeden, ne yapacaklarını kendi sözcükleriyle doğru bir şekilde tanımlayabilene kadar Öğrendiğini Anlat Yöntemi güçlendirilmelidir.

Pediatride Öğrendiğini Anlat Yöntemleri, ebeveynler ve klinisyenler tarafından yararlı ve önemli bir strateji olarak görülmektedir. Araştırmalar, pediatrik klinik karşılaşmalar sırasında ebeveynlerin katılımının arttığını ve ebeveynlerin sağlayıcılara karşı olumsuz sevgi göstermesinde bir azalma olduğunu bulmuştur.

Çocuklar ve ailelerle Öğrendiğini Anlat Yönteminin kullanımıyla ilgili öneriler ve düşünceler:

  • Çocuğu gelişimsel olarak uygun konuşmalara dahil edin.
  • Hem çocuğun hem de bakıcının (ebeveyn) anladığından emin olun.
  • İletişimi desteklemek için görsel araçlar kullanın.
  • Öğrendiğini Anlat Yöntemi daha çok Hasta-Merkezli İletişim ile ilişkilidir.