Konu 4 Mutfak Tıbbı Alanı Nasıl Uygulanabilir?

  • Sağlık profesyonellerini Mutfak Tıbbı alanını uygulamaya daha iyi hazırlamak için farklı seçenekler vardır:
  • Bir öğretim programı, tıp fakültelerinde modüllerde ve derslerde müfredat uygulanabilir.
  • Yapılandırılmış bir müfredat çerçevesinde tıp mesleğinin pratiğine paralel ek yeterlilik elde etmek
  • Öğrenciler için interaktif çalıştaylar
VAKA ÇALIŞMASI
Hasta Merkezli Tıbbi Evde Yemek Pişirme: Multidisipliner Ekipler İçin Toplu Mutfak Çalıştayı

Giriş

Bu çalışmanın amacı, toplum ortamında birinci basamak sağlık personeli ve tıp öğrencilerinden oluşan multidisipliner bir ekibe verilen bir mutfak tıbbı müfredatının beslenme danışmanlığında kendi bildirdiği etkinliği iyileştirip iyileştirmediğini ve etkinliğin katılımcı rolleri arasında farklılık gösterip göstermediğini belirlemekti. Birinci basamak sağlık ocağının yakınında gerçekleştirilen 4 saatlik interaktif bir çalıştay, sağlık personeline ve öğrencilere ulaştırıldı. Katılımcılar, kişilere beslenme danışmanlığı sağlama konusundaki tutum ve güvenlerini ele alan çalıştaydan önce ve sonra gönüllü bir anket doldurdu.

Metodoloji

Mayıs ve Haziran 2019 arasında Doğu Baltimore’da bir birinci basamak sağlık evi ile ilgili 4 saatlik üç mutfak tıbbı çalıştayı düzenlendi. Çalıştaylar, tıbbi uygulamanın yanında bir kilisenin topluluk alanında gerçekleşti. Bu kilise zaten topluluk sakinleri ile haftalık bir öğretim mutfağı için kullanılıyordu ve endüstriyel boyutta bir mutfak, 2 fırın aralığı ve geniş tezgah alanı ile donatıldı. Bitişikteki geniş, çok amaçlı oda, çalıştay çalışmaları, yemek hazırlandıktan sonra grup öğle yemeği ve bilgilendirme oturumu için kullanıldı. İki kolaylaştırıcı, bir doktor ve kayıtlı bir diyetisyen, her çalıştaya liderlik etti ve eğitim hedeflerini geliştirdi. Çalıştayda kullanılan tarifler, yakınlardaki ilkokul/ortaokul öğrencileri tarafından favori yemek olarak seçilmiştir. Kolaylaştırıcılar, yemek tarifleri hazırlamak için 4’er kişilik 3 ekibi barındırabilecek mutfak büyüklüğüne göre her çalıştay için 12 katılımcıyı işe aldı. İşe alma yöntemleri, birinci basamak tıbbi uygulama personeline ve tıp öğrencilerine gönderilen e-postaları ve aylık idari toplantılarında tıbbi uygulama personeline çalıştayları tanıtan bir yüz yüze sunumu içeriyordu. Tıbbi asistanlar, ofis asistanları, hemşireler ve doktorlar dahil olmak üzere çeşitli sağlık personeli işe alındı. Katılımcıların ön koşul olarak mutfak tıbbı deneyimine sahip olmaları gerekmemiştir.

Sonuçlar

Tutumlar ve etkililikle ilgili on yedi yanıtın on üçü, çalıştay öncesine kıyasla çalıştaydan sonra önemli bir gelişme gösterdi. Çalıştay öncesi roller arasında dikkat çeken önemli farklılıklar, çalıştaydan sonra aynı sorular sorulduğunda ortadan kalkar. Bir topluluk ortamında birinci basamak tıbbi ev ekibine mutfak tıbbı müfredatının sunulması, kronik hastalıkların önlenmesinde beslenme eğitimini ve danışmanlığını işbirliği içinde geliştirmek için yenilikçi bir fırsattır.