Konu 4 Medya, reklam ve internetin rolü

Ekran medyasına maruz kalma, çocuklarda ve ergenlerde farklı mekanizmalar yoluyla obeziteye yol açar :

  • Seyrederken daha fazla yemek yeme: Çocuklar daha fazla enerji yoğun atıştırmalıklar ve içecekler tüketme eğilimindedir.
  • Fiziksel aktivitenin yerini alma
  • Yüksek kalorili, düşük besinli yiyecek ve içecek pazarlamasına maruz kalma
  • Azaltılmış uyku süresi: iştahı düzenleyen hormonlarda değişikliklere neden olur, çocukların daha fazla kalori ve daha az besleyici yoğun gıda tüketme seçimlerini etkileyebilir; atıştırmanın artmasına neden olabilir.

Çocuklar bilgisayarları, video oyunlarını, tabletleri ve akıllı telefonları kullanarak giderek daha fazla zaman harcıyorlar.

Obeziteyi önlemek ve azaltmak için yeni medyadan yararlanılabilir:

  • Aktif video oyunları fiziksel aktiviteyi artırabilir.
  • Stigma içermeyen ve olumlu mesajların, insanları sağlıklı davranış değişikliklerine yönlendirmesi daha olasıdır.
  • Obeziteyi bireysel bağlamdan ziyade toplumsal bağlamda çerçeveleyen haber raporları, hem topluluk hem de kişisel eylem için daha fazla katılım ve desteğe yol açmaktadır.
  • Sağlık sonuçlarıyla ilgili mesajlar, diğerlerine kıyasla genel olarak en güçlü etkiye sahiptir.

Sosyal Medyada Çocuklara Yönelik Videolarda Yiyecek ve İçecek Reklamları Üzerine Bir Vaka Çalışması”

Sosyal medya analiz sitesi SocialBlade.com, çocukları hedefleyen en popüler YouTube videolarını (n = 250) belirlemek için kullanıldı. Bu videoları görüntülerken karşılaşılan reklamlar kaydedildi ve tanıtılan ürün türü ve reklam biçimi (videoya karşı yer paylaşımı) açısından analiz edildi. Yiyecek ve içecek reklamları, yiyecek kategorisine ve kullanılan ikna edici pazarlama tekniklerine göre ayrıca kodlanmıştır.

Sonuçlar

Örneklenen videolarda toplam 187 reklamla karşılaşıldı. Yiyecek ve içecek reklamları %38 (n=71) ile en yaygın olanıydı ve bunların %56,3’ü (n=40) temel olmayan gıdaları tanıtıyordu. Temel olmayan gıdalara yönelik reklamlar, yer paylaşımlı reklamlar yerine daha yaygın olarak video olarak sunuldu. Temel olmayan gıdaların tanıtımını yapan reklamlar arasında en yaygın olarak kullanılan ikna edici pazarlama teknikleri, lezzet çekiciliği (%42,3), benzersizlik/yenilik (%32,4), animasyon kullanımı (%22,5), eğlenceli çekicilik (%22,5), promosyon karakterler (%15,5), fiyat (%12,7) ve sağlık ve beslenme faydaları (%8,5) kullanımıdır.

Yiyecek ve içecek reklamları en sık göründü (televizyon reklamlarındaki genel eğilimleri yansıtıyor), bunların yarısından fazlası temel olmayan veya sağlıksız yiyecekleri tanıtıyor. Sağlıksız gıda reklamları, diğer gıdalara yönelik reklamlara kıyasla, büyük ölçüde daha cazip reklam biçimleri aracılığıyla yayınlandı. Çocuklara yönelik gıda pazarlamasını düzenleyen politikaların, çevrimiçi içeriği kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor.