Konu 4 Biyo-Psiko-Sosyal model

  • Model ilk olarak 1977’de George L. Engel tarafından savunuldu.
  • Biyomedikal yaklaşımın aksine Engel, her hastanın kendi düşünceleri, duyguları ve geçmişi olduğunu kabul ederek daha bütünsel bir yaklaşım için çabaladı.
  • Model, biyoloji, psikoloji ve sosyo-çevresel faktörler arasındaki bağlantıya bakan disiplinler arası bir modeldir.
  • Model, özellikle bu yönlerin sağlık ve hastalıktan insan gelişimine kadar çeşitli konularda nasıl bir rol oynadığını inceler.
  • Modeli geliştirirken Engel, bu modeli hem hastalıklar hem de psikolojik sorunlar için çerçeveledi.
  • Engel, biyomedikal yaklaşımın kusurlu olduğunu çünkü vücudun tek başına hastalığa katkıda bulunmadığını vurguladı.
  • Bireysel zihin (psikolojik ve sosyal faktörler), bir hastalığın nasıl ortaya çıktığı ve nasıl tedavi edildiği konusunda önemli bir rol oynar.
  • Engel, en etkili tedavi çözümünü bulmak için hasta ve doktor arasında bir diyalog önerir.

Bio-Psiko-Sosyal Modelin bölümlerini anlatan video:

Biyo-Psiko-Sosyal Model hem bir klinik bakım felsefesi hem de pratik bir klinik rehberdir.

Felsefi olarak, acı çekmenin, hastalığın ve hastalığın toplumsaldan molekülere kadar çok sayıda organizasyon seviyesinden nasıl etkilendiğini anlamanın bir yoludur.

Pratik düzeyde, doğru teşhise, sağlık sonuçlarına ve insani bakıma önemli bir katkı sağlayan hastanın öznel deneyimini anlamanın bir yoludur.

«Aile hekimliği hastalığı kişiden, kişiyi çevreden ayırmaz.»