Konu 3 Yazılı iletişim yaklaşımları

  • Yazılı materyal genellikle hastalara bir konu hakkında daha fazla bilgi vermek ve ayrıntılı bilgi vermek için ek olarak kullanılır. Materyalin anlaşılması kolay olmalıdır.
  • Öğretme noktalarını pekiştirmek için yazılı materyalleri gözden geçirmek, hastanın anlaması için çok yardımcı olabilir.
  • Sağlık profesyonelleri, yazılı broşürlerden önce hasta için okuryazarlık okuma seviyesinin belirlendiğinden emin olmalıdır.
  • Hastaya en iyi nasıl öğrendikleri ve yazılı materyalleri tercih edip etmedikleri sorulmalıdır.
  • Yazılı materyallerin genel tekrarlanabilirliği 6. sınıf düzeyinden yüksek olmamalıdır.