Konu 3 Sağlık Okuryazarlığı

Tanımlar:

Bireysel ve Sosyal faktörlerin ortak bir işlevi

Bireysel:

“Bir kişinin sağlık bilgilerini anlama ve bunlara göre hareket etme yeteneği” Bireylerin şu kapasiteye sahip olma derecesi: Sağlıkla ilgili kararlar almak için sağlık bilgilerini bulma, iletme, değerlendirme, anlama ve kullanma

Sosyal:

“İnsanların sağlık hizmeti ortamında gezinebilmeleri ve etkin bir şekilde çalışabilmeleri için ihtiyaç duydukları beceriler”

Sağlık Okuryazarlığı, Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve erken tarama, sağlık bakımı ve bakımı ve politika oluşturma ile ilgili herkes için endişe kaynağıdır. Diyalog ve tartışma, sağlık bilgilerini okuma, çizelgeleri yorumlama, araştırma çalışmalarına katılma hakkında kararlar alma ve kişisel veya ailesel sağlık bakımı için tıbbi araçları kullanma – örneğin bir tansiyonölçer veya termometre gibi – ilacın zamanlamasını veya dozunu hesaplamak için veya sağlık, çevre konularında oy kullanmak için Sağlık Okuryazarlığı becerileri gereklidir.

  • Düşük Sağlık Okuryazarlığı seviyeleri, özellikle kronik durumlarla ilgili olarak, daha kötü sağlık sonuçları ve sağlık kaynaklarının daha kötü kullanımı ile ilişkilidir. Düşük Sağlık Okuryazarlığı olan insanlar nadir değildir, ancak gizli bir popülasyonun parçası olabilirler. Pek çok insan, damgalanma korkusu, aptal olarak görülme korkusu ya da sağlık profesyonelleri ile ilişkilerini olumsuz etkilemesi durumunda Sağlık Okuryazarlığı sorunlarıyla mücadele ettiğini kabul etmeyecektir. Sağlık İletişimi, Sağlık Okuryazarlığını geliştirmek için kullanılabilir.

Source: Unknown, licenced under CC BY