Konu 3 Diyet Müdahaleleri için BDT Teorisi Üzerine Davranışsal Teknikler

Hedefleri belirlemek ve davranış değişiklikleri elde etmek için herhangi bir diyet/yaşam tarzı müdahalesi için BDT teknikleri

İŞBİRLİKÇİ AMPİRİZM

Tedavide ortak hedefler oluşturmak için birlikte çalışan terapist ve çocuğun sistemik bir süreci.

SOKRATİK SORULAR

Sokratik sorular “Biliyorsun, sen söyle” ilkesine dayanır. Sağlık uzmanı, arkadaş canlısıdır (tartışma veya eleştiri yok). Çocuk inandığı sonuçlara varan kendi görüşlerini ifade eder ve bu şekilde “direnç” önlenir.

BDT‘deki diğer teknikler

Hedef belirleme SMART hedefleri belirleme
Ödül
Ödül doğrudan hedef belirleme ile ilgilidir. Sağlık uzmanı, çocuğun diyetle ilgili olmayan yolları bulmasına, belirli hedeflere ulaştıktan sonra kendini ödüllendirmesine yardımcı olur (etkili öğrenme). Küçük hedef adımlarıa bile vurgu yapılabilir. Ödül yiyecekle ilgili değildir ve eğlence aktivitelerinin, yiyecek dışındaki alışverişlerin dahil edilmesi arzu edilir.
Kendi kendini izleme
Kendi kendini izlemenin iki bileşeni vardır, yani ölçme ve değerlendirme: Çocuk (1) kendi davranışını ölçer ve kaydeder (ölçüm) ve sonra (2) kaydedilen davranışı önceden belirlenmiş bir standartla (değerlendirme) karşılaştırır.
Geri bildirim
Odak, olumlu değişikliklere dayanmalıdır.
Bilişsel yeniden yapılandırma
Bilişsel yeniden yapılandırma, ortaya çıkan uyumlu olmayan düşünceleri fark etme fırsatı sunar.
Uyaran kontrolü
Uyaran kontrolü, "sorunlu" davranışı artıran veya yeni istenen davranışın ortaya çıkma olasılığını artıran uyaranların / mesajların oluşumunu veya sıklığını değiştirmeyi ifade eder.
Problem çözme
Belirli bir protokol izlenmelidir.
Yüksek riskli durumlardan kaçınmak
Buradaki birincil adım, çocuğun bu yüksek riskli durumların hangileri olduğunu belirlemesini sağlamaktır.
Nüks önleme
Gelecekteki yüksek riskli koşullar hakkında tartışma.