Konu 3 Çocuklarda fiziksel aktiviteyi arttırmada rol model olmanın önemi

Ebeveynler, çocuklarının yaşam tarzlarının ve sağlık davranışlarının gelişiminde çok önemli bir rol oynamaktadır. Araştırmalar, fiziksel olarak aktif ebeveynlerin çocuklarının hem daha sağlıklı beslendiğini hem de daha düzenli fiziksel aktivite yaptığını göstermektedir. Ebeveyn davranışı, çocukların fiziksel olarak aktif olmalarının en güçlü belirleyicilerinden biridir. Bu bağlamda sadece ebeveynlerin değil, öğretmenlerin de çocuklar için önemli rol modelleri olduğu unutulmamalıdır.

Bu açıdan bakıldığında ebeveynlerin ve çevrelerindeki yaşlıların çocuğa rol model olmaları çok önemlidir. Ancak unutulmamalıdır ki sadece rol model olmak yeterli değildir. Aynı zamanda ebeveynler ve çocuklar arasında fiziksel olarak aktif olma konusunda destekleyici ve motive edici bir ilişki kurulmalıdır.

Fiziksel Aktivitenin Ne Olduğunu Düşünüyorsunuz?

Cevap bu olabilir mi?……

    • Spor ???
    • Eğlence ???
    • Kardiyo ???
    • Sadece hareket???