Konu 2 Temel BDT Teorisine Genel Bakış

  • Duyguları doğrudan değiştirmek zordur, bu nedenle BDT, sıkıntı veren duygulara katkıda bulunan düşünce ve davranışları değiştirerek duyguları hedefler.
  • BDT, tepkileri ve davranışları kasıtlı olarak değiştirmek için düşüncelerin doğru anlaşılmasını kullanır. İç düşünceler, değişim mekanizmaları olarak görülür.
  • Kişisel bilişin ve bunun davranışla ilişkisinin daha derinden anlaşılmasıyla, insanlar düşünme yollarını değiştirerek hayatlarını değiştirebilirler.

Kişinin belirli bir durum hakkında nasıl hissettiği, fiziksel ve duygusal duygulara sebep olabilir ve bu da tepki olarak değişen davranışlarla sonuçlanır.

  • BDT, her bir parçaya ayrıntılı bir şekilde dikkat etmek için sorunları daha küçük parçalara ayırır. Teknikler, çocukların olumsuz, otomatik düşünceleri bozmalarına ve onları daha yararlı olanlarla değiştirmelerine yardımcı olur.
  • Genel amaç, olumsuz düşünce kalıplarını yıkma ve bunları günlük yaşamla başa çıkmak için daha yararlı bir yaklaşıma dönüştürme becerisini öğretmektir.

Genel olarak, BDT şunları içerir:

  • çocuğun günlük yaşamındaki belirli sorunları veya sorunları belirlemek;
  • verimsiz düşünce kalıplarının ve bunların çocuğun hayatını nasıl etkileyebileceğinin farkına varmak;
  • olumsuz düşünceyi belirlemek ve onu çocuğun nasıl hissettiğini değiştirecek şekilde yeniden şekillendirmek;
  • yeni davranışlar öğrenmek ve bunları uygulamaya koymak.

Diyet uygulamasında BDT

  • BDT, davranışın (kalıtsal değil) öğrenildiği ilkesine dayanır ve bu nedenle, kişi sorunlu bir davranışı öğrenirken, isteneni de öğrenebilir. Davranış üç ana yolla öğrenilir.

1. Klasik Koşullanma Teorisi

Uyarıcı ve davranış, tekrarlanan maruziyetten sonra birleştirilir . Yaygın bir örnek, sinemada aç olsanız da olmasanız da gerçekleşen patlamış mısır yeme alışkanlığıdır.

2. Edimsel Koşullama

Faktör öğrenme yoluyla yeni bir davranış kazanmak için bunu pekiştirici bir olay ( pekiştirme – ödül ) takip etmelidir. Örneğin, bazı insanlar yemek yemenin hoş olmayan duyguları “yumuşattığını”, yemek yeme konusunda kendilerini rahat hissetmelerini sağlayarak, işler ters gittiğinde yemek yeme şanslarını artırdığını öğrenir.

3. Sosyal Öğrenme Teorisi

Davranış, gözlem ve kalıpları taklit ederek öğrenilir . Sosyal öğrenme de denir.