Konu 2 Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin istişarelerde uygulanması

Sağlığın teşviki şu şekilde tanımlanabilir:

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, insanların sağlıkları üzerindeki kontrollerini artırmalarını ve sağlıklarını iyileştirmelerini sağlama sürecidir. Fiziksel kapasitelerin yanı sıra kişisel, sosyal, politik ve kurumsal kaynakları vurgulayan pozitif bir kavramdır.

Sağlık hizmetlerinde ‘tedavi’ ve tedavi yaklaşımı patogeneze odaklanırken, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi salutogenez’e veya başka bir deyişle:‘insanları sağlıklı yapan nedir?’

Sağlık pratisyenleri için bireylerle sağlık iletişiminde sağlığın teşviki ve geliştirilmesi şu anlama gelir:

  • bireyi ve grupları güçlendirmek
  • her paydaşı dahil etmek
  • bütünsel bir yaklaşıma sahip olmak

Salutojenik yaklaşım, başkalarıyla ilişki kurmanın bir yolu ve sağlığı geliştirici bir şekilde çalışmanın bir yoludur. Sağlığa ve insanların yetenek ve kapasitelerine odaklanan kaynak odaklı bir yaklaşımdır. Salutojenik yaklaşım, çocuklukta büyümeyi ve uyumu teşvik eder ve çocuğun tüm çevresini içerir: aile, okul, akranlar ve toplum. Özellikle erken yaşlarda çocukların kendi besin seçimleri üzerinde sınırlı kontrolleri olduğu için beslenme ile ilgili müdahalelere ebeveynleri dahil etmek gerekir.

Bu «Halk Sağlığını Öğrenelim» videosu, Sağlığın Teşviki ve Ottawa tüzüğüne bir giriş niteliğindedir. Bu video Ranil Appuhamy tarafından hazırlanmıştır. Seslendirme – James Clark.

Videonun açıklaması: Bu videoda, insanların sağlıkları üzerindeki kontrollerini artırmalarını ve sağlıklarını iyileştirmelerini sağlama süreci olan Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine kısa bir bakış atıyoruz. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, halk sağlığının çok önemli bir parçasıdır ve herhangi bir halk sağlığı programının temel bir bileşenidir. Ayrıca bazı temel kavramlara ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin hedeflerine ve kavramlarına rehberlik etmede etkili olan önemli bir belge olan Ottawa Sözleşmesine de göz atacağız.