Konu 2 Genler ve obezite

Genler, insan fizyolojisinin, gelişiminin ve adaptasyonunun her yönünü etkiler. Obezite bir istisna değildir.

  • Çok nadir görülen, tek genli obezite formlarından birkaç genetik faktör sorumludur.
  • “Yaygın” obezite, yüzlerce olmasa da düzinelerce genden etkilenir.

Ancak şu ana kadar tanımlanan genetik faktörler obezite riskine yalnızca küçük bir katkıda bulunuyor: “obezite genlerini” taşıyan birçok kişi aşırı kilolu olmuyor ve sağlıklı yaşam tarzları bu genetik etkilere karşı koyabiliyor.

GENLERİMİZ KADERİMİZ DEĞİLDİR

Beslenme, yaşam süresi ve kalitesinde de rol oynar.

  • Age-1 geni, tanımlanan ilk yaşlanan gendir.
  • Sirt ilk uzun ömürlü gendir.
  • Farklı türlerde yaklaşık yirmi gerontojen ve uzun ömür geni tanımlanmıştır.
  • Hipotez, insanlarda yaklaşık yüz tane olduğudur.
  • Bu DNA uzantılarının hepsi aynı işleve sahiptir: enerji metabolizmasını kontrol ederler.

  • Beslenmenin sağlık durumu için büyük bir sorumluluğu vardır: genler vücudumuzun besinleri özümseme şeklini etkilerken bazı maddeler genlerimizin ifadesini etkiler.

Epigenetik hızla gelişen bir araştırma alanıdır ve obezite için doğumda tespit edilebilecek potansiyel biyobelirteçlerin belirlenmesinde ilk adımlar atılmaktadır.

Olumsuz bir doğum öncesi ve doğum sonrası erken ortamın sonraki yaşamda obezite riskini artırabileceğine dair güçlü kanıtlar vardır. Obez annelerde diyet ve kilo verme müdahaleleri, muhtemelen insülin sinyalizasyonu, yağ depolaması, enerji harcaması veya iştah kontrol yollarındaki değişiklikler aracılığıyla, yavrularda obezite riskinin azalmasına yol açabilir.

Bu bulgular, bir bireyin genç yaşta, fenotip gelişmeden önce obezite riskini tahmin etmede yardımcı olabilir ve durumu önlemek için hedeflenen stratejilerin tanıtılması için olanaklar sunar.

Ayrıca, birkaç epigenetik işaretin, yalnızca utero maruziyeti değiştirerek değil, aynı zamanda yetişkin yaşamındaki yaşam tarzı değişiklikleriyle de değiştirilebilir olduğu artık açıktır; bu, doğum sonrası yaşamda olumsuz durumları değiştirmek veya istenmeyen epigenomik profillerden kurtulmak için müdahale potansiyeli olduğu anlamına gelir..