Konu 2 Çocukluk döneminde fiziksel aktivitenin önemi

Fiziksel inaktivite çocuklar ve gençler için ciddi sağlık riskleri oluşturmaktadır. Fiziksel aktivite, sağlığın geliştirilmesinde tüm gruplar için bir zorunluluktur. DSÖ raporlarına göre, fiziksel inaktivite dünya çapında ölüm için dördüncü en yaygın risk faktörüdür. Ayrıca çocukluk ve ergenlik döneminde aşırı kilolu ve obez olmanın önlenmesinde, yetişkinlikte obezite riskinin azaltılmasında fiziksel aktivite önemli rol oynamaktadır. Çocukluk çağında alışkanlık haline gelen fiziksel aktivite, aktif bir yaşlılık dönemi geçirmelerini sağlamada ve yaşamları boyunca yaşam kalitelerini artırmada önemli faydalar sağlayabilmektedir. Çocukluk çağında fiziksel aktivitenin kas-iskelet sistemi, kardiyovasküler sistem, nöromüsküler sistem, psikososyal gelişim ve motor becerilerin gelişimi için yararlı etkileri birçok çalışma ile kanıtlanmıştır.

Düzenli fiziksel aktivite de çocuklarda bilişsel gelişime katkıda bulunur. Sosyal çevrede sosyal uyum ve kabul görme oranını arttırır. Aynı zamanda çocukların kendi değerlerinin farkında olmalarını, benlik saygılarını arttırmalarını ve daha kendine güvenen, bağımsız ve öz kontrollü bir kişilik oluşturmalarını sağlar. Çocuklukta fiziksel aktivite ve beceri kavramının geliştirilmesi, yetişkinlikte hareketli bir yaşam tarzı sürdürme olasılığını arttırır.