Konu 2 Çocukluk çağında obezite epidemiyolojisi

  • Fazla kilolu olma prevalansı: 7-9 yaş arası erkeklerde %29 ve kızlarda %27
  • Obezite prevalansı: Erkeklerde %13 ve kızlarda %9
  • Akdeniz ülkelerinde (Kıbrıs, İspanya, Yunanistan ve İtalya) her iki cinsiyet için de en yüksek aşırı kilo prevalansına sahip (%38 ile %43 arasında)
  • Orta Asya ülkeleri (Tacikistan, Kırgızistan ve Türkmenistan) en düşük prevalansa sahipti (%5 ile %11 arasında).
  • Cinsiyet farklılıkları tüm yaş gruplarında gözlendi ve çoğu ülkede aşırı kilolu veya obezite erkeklerde kızlara göre daha yaygın.
  • Ayrıca, hem erkek hem de kız çocuklarında yaşa göre fazla kilo ve obezite prevalansında bir artış eğilimi vardı.
  • 13 ülkenin beşinde aşırı kilo ve obezitede azalma eğilimi gözlendi. Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya – en yüksek başlangıç rakamlarına sahip tüm ülkeler – ve Slovenya’da aşırı kilo prevalansındaki azalma, erkekler için yüzde 4 ila 12 ve kızlar için yüzde 3 ila 7 arasında değişiyordu.