Konu 1 Transteorik Modelde Anahtar Teoriye Genel Bakış

1970’lerin sonlarında Prochaska ve DiClemente tarafından geliştirilen Transteorik Model (TTM) (Değişim Aşamaları Modeli olarak da adlandırılır), kendi kendine sigarayı bırakan sigara içenlerin deneyimlerini inceleyen çalışmalarla gelişti. İnsanların gerçekten hazır oldukları takdirde sigarayı bırakabilecekleri belirlendi.

  • TTM, bireyin karar vermesine odaklanır .
  • TTM, kasıtlı bir değişim modelidir.
  • TTM, bireylerin altı değişim aşamasından geçtiğini öne sürüyor. Adımlar, başarılı davranış değişikliğine yönelik bir dizi bilişsel ve davranışsal adımı göstermektedir. Spesifik olarak, diyet müdahaleleri için, bir bireyin önerilen diyet davranışını benimsemeye hazır olma derecesine atıfta bulunurlar.
Sahne Tanım
1
önişlem
Bu aşamada, insanlar öngörülebilir gelecekte (önümüzdeki 6 ay içinde olarak tanımlanır) harekete geçme niyetinde değildirler. İnsanlar genellikle davranışlarının sorunlu olduğunun veya olumsuz sonuçlar doğurduğunun farkında değillerdir. Bu aşamadaki insanlar genellikle davranış değiştirmenin artılarını hafife alırlar ve davranış değiştirmenin eksilerini çok fazla vurgularlar.
2
tefekkür
Bu aşamada, insanlar sağlıklı davranışa öngörülebilir gelecekte (önümüzdeki 6 ay içinde olarak tanımlanır) başlama niyetindedirler. İnsanlar davranışlarının sorunlu olabileceğini kabul eder ve her ikisine de eşit vurgu yapılarak, davranışı değiştirmenin artıları ve eksileri hakkında daha düşünceli ve pratik bir değerlendirme yapılır. Bu tanıma ile bile, insanlar davranışlarını değiştirme konusunda kararsız hissedebilirler.
3
Hazırlık (Belirleme)
Bu aşamada, insanlar önümüzdeki 30 gün içinde harekete geçmeye hazırdır. İnsanlar davranış değişikliği için küçük adımlar atmaya başlar ve davranışlarını değiştirmenin daha sağlıklı bir yaşam süreceğine inanırlar.
4
Eylem
Bu aşamada, insanlar yakın zamanda davranışlarını değiştirmiştir (son 6 ay içinde olarak tanımlanır) ve bu davranış değişikliği ile ilerlemeye devam etme niyetindedirler. İnsanlar bunu problem davranışlarını değiştirerek veya yeni sağlıklı davranışlar edinerek sergileyebilirler.
5
Sürdürme
Bu aşamada, insanlar davranış değişikliğini bir süre (6 aydan fazla olarak tanımlanır) sürdürürler ve davranış değişikliğini ileriye doğru sürdürmeyi amaçlarlar. Bu aşamadaki insanlar, daha önceki aşamalara nüksetmeyi önlemek için çalışırlar.
6
Sonlandırma
Bu aşamada kişilerin sağlıksız davranışlarına geri dönmek gibi bir isteği yoktur ve nüksetmeyeceklerinden emindirler. Buna nadiren ulaşıldığından ve insanlar bakım aşamasında kalma eğiliminde olduğundan, sağlığı geliştirme programlarında bu aşama genellikle dikkate alınmaz.

TTM’nin “nüksetme” kısmı bir aşama değildir. Kişinin bir önceki aşamaya geçtiği bir gerileme şeklidir.

TTM neleri içerir?

Picture15
Picture16
Picture17