Konu 1 Obezitenin Tanımı

 • Fazla kilo ve obezite, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafındansağlık açısından risk oluşturan anormal veya aşırı yağ birikimi” olarak tanımlanmaktadır.
 • Yetişkinler için vücut kitle indeksi (BMI) 25’in üzerinde fazla kilolu, 30’un üzerinde ise obez olarak kabul edilir.
 • Çocuklar için fazla kilo ve obezite tanımlanırken yaş dikkate alınmalıdır.
 • Fazla kilo, DSÖ Çocuk Büyüme Standartları medyanı üzerinde 2 standart sapmadan daha büyük olmasıdır
 • Obezite, DSÖ Çocuk Büyüme Standartları medyanının 3 standart sapmasından daha büyük olmasıdır
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
 • Fazla kilo, DSÖ Büyüme Referansı medyanının yaşa göre BMI’nin 1 standart sapmadan büyük olması
 • Obezite, DSÖ Büyüme Referansı medyanının yaşa göre BMI’nın 2 standart sapma üzerinde olması
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight
 • Yetişkinlerde ve çocuklarda aşırı kilo ve obezite oranları artmaya devam ediyor.
 • 1975’ten 2016’ya kadar, 5-19 yaşları arasındaki aşırı kilolu veya obez çocuk ve ergenlerin yaygınlığı küresel olarak dört kattan fazla artarak %4’ten %18’e çıkmıştır.
 • Obezite, yetersiz beslenmenin çifte yükünün bir yüzüdür ve bugün Sahra altı Afrika ve Asya hariç her bölgede obez olanlardan daha fazla insan zayıftır.
 • Bir zamanlar yalnızca yüksek gelirli ülkelerde bir sorun olarak görülen aşırı kilo ve obezite, düşük ve orta gelirli ülkelerde, özellikle kentsel ortamlarda artık çarpıcı bir şekilde artıyor.
 • Fazla kilolu veya obez çocukların büyük çoğunluğu, artış oranının gelişmiş ülkelere göre %30’dan fazla olduğu gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor.

Birden fazla faktör sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve bunun sonucunda çocukluk çağı obezitesinde artışa yol açmıştır:

 • Trans yağ, tuz ve şeker oranı yüksek işlenmiş gıdaların artan tüketimi
 • Hızlı kentleşme
 • Okula ve diğer yerlere yürümemek
 • Televizyon ve bilgisayar karşısında daha fazla zaman geçirmek