Konu 1 Giriş

21. yüzyılda kentleşme ve küreselleşmenin de etkisiyle hareketsiz yaşam tarzı normalleşmiş, obezojenik ortamlar modern yaşamın temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Yaşam tarzındaki bu değişiklikten çocuklar da etkilenmiştir; çocukluk çağı obezitesi tüm dünyada artmış ve kritik bir sağlık sorunu haline gelmiştir.

Günümüzde obezite, sıklığı giderek artan birçok hastalığın ortak etyolojik faktörüdür ve ülkeler üzerinde ciddi ekonomik etkileri vardır. Bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte, işgücü kayıplarına neden olmakta ve sağlık sektörü üzerinde ciddi bir yük yaratmakta ki bu da bu konudaki çalışmamızın diğer nedenlerindendir. Bu bakış açısının temel noktası, 4 yaşındaki obez bir çocuğun yetişkinlikte de obez olma olasılığının %20 olduğu, ergenlik döneminde obez olan bir çocuğun yetişkinlikte de obez olma olasılığının %80 olduğudur. Çocukluk çağı obezitesine yönelik en küçük müdahalelerin bile morbidite ve mortaliteyi önemli ölçüde azaltacağı öngörülebilir.

Fiziksel aktivite hangi sistemleri olumlu yönde etkiler?

A) Kas-İskelet Sistemi
B) Kardiyovasküler Sistem
C) Nöromüsküler Sistem
D) Psikososyal Sistem
E) Hepsi