Konu 1 Giriş

  • Obezite ve fazla kilo, bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH) için önemli risk faktörleridir.
  • DSÖ Avrupa Çocukluk Çağı Obezite Gözetim Girişimi (COSI), DSÖ Avrupa Bölgesi’nde yaşayan ilkokul çağındaki çocukların ulusal temsili örneklerinde beslenme durumu hakkında bilgi toplamayı amaçlamaktadır.
  • On üç üye Devlet (Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Norveç, Portekiz, Slovenya ve İsveç) 2007-2008 yıllarında COSI’nin ilk dalgasına katıldı.
  • İlk veri toplama turundan bu yana COSI çarpıcı bir şekilde büyüdü: 2015–2016 ve 2016–2017 okul yıllarında gerçekleştirilen ve antropometrik ölçümlerde 250.000’den fazla ilkokul çağındaki çocuğu kapsayan dördüncü tura 38 ülke katıldı (38 katılımcı ülkenin 36’sı veri toplamıştır).
  • Buna ek olarak, ülkelerin 34’ü okul ortamı hakkında daha fazla veri topladı ve 23 ülke çocukların diyeti ve fiziksel aktivitesi hakkında veri topladı.