Konu 1 Giriş

Yeme ve kilo ile ilgili zorluklar, çarpık bilişler ve sorunlu davranış döngülerini içeren uyumsuz günlük beslenme kalıpları ile karakterize edilir.

BDT, psikolojik bozuklukları sürdüren alışkanlıkları ve tutumları değiştirme sürecinin üzerinde durur.

Sağlıksız kalıpları yeniden yapılandıran gençlik, daha sağlıklı yaşamlara önderlik etmek için daha iyi konumlandırılmalıdır.