Konu 1 Giriş

Obezite için çocukluk risk faktörleri üzerine araştırmalar, enerji dengesi, yeme davranışları, fiziksel aktivite, hareketsiz yaşam tarzı ve ayrıca obezojenik ortamlara maruz kalma (örneğin, gıda manzaraları, sağlıklı yaşam tarzı etrafında aile normları) üzerine odaklanmıştır.

Kilo durumu bozulmuş veya obezite riski yüksek olan çocukları ve ailelerini etkili bir şekilde önlemek veya yönetmek için ciddi olarak dikkate alınması gereken birçok psikososyal zorluk vardır.

Yetişkin obezitesini ve aşırı obeziteyi öngören çocukluk çağı psikososyal zorlukları için Kavramsal Model