Konu 1 Giriş

Günümüzde siyasi stratejiler, toplumun ve bireylerin kendilerinin sağlıklı bir yaşam tarzı önerilerini benimsemesi ve bunlara uyması gerektiğine dayanmaktadır. Nüfusun kilo almasıyla mücadele etmek için, sosyal yapılara yönelik müdahaleler, sosyo-ekonomik statüden bağımsız olarak herkese ulaşan arenalarda, tercihen mümkün olduğunca erken yaşlarda hedeflenmelidir. Tekli bir yaklaşım, halk sağlığı uzmanlarının insanları sağlıklı tutabilecek eylemlerde bulunmaya ikna etmesini sağlayamaz. Bununla birlikte, hastalıkların önlenmesi ve Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine yönelik Halk Sağlığı programları, bireylerin, toplulukların ve nihayetinde tüm toplumun sağlığını iyileştirebileceği için Sağlık İletişimini çok önemli bulmaktadır. Son 25 yılda Sağlık İletişimi ayrıca canlı, üretken ve çeşitli bir araştırma alanı haline geldi. Sağlık İletişimi, sağlık hizmetlerinde olduğu kadar Sağlığın Geliştirilmesi ve Halk Sağlığı müdahalelerinde de merkezi bir role sahiptir. Bu ünite Halk Sağlığı ve Sağlığın Teşviki bölümünü kapsayacak ve Sağlık İletişimi için en uygun teorileri, modelleri ve stratejileri sunacaktır.