Konu 1 Giriş

Bu konu, mutfak tıbbı tekniklerini dahil etmeyi planlarken temellerin nasıl oluşturulacağına odaklanacak ve sağlık profesyonellerine ailelerin alışkanlıklarını değiştirmelerine yardımcı olmak için bir öğrenme kılavuzu sağlayacaktır. Konu, faydalı mutfak tıbbı materyallerini danışmanlıkları sırasında entegre edebilen sağlık profesyonelleri için temel bilgileri, ilkeleri ve faydalı materyalleri sağlayacaktır.