Ünite 5 Disiplinlerarası Yaklaşım: Aile, Okul ve Medyanın Rolü

Öğrenme Hedefleri

Bu üniteyi tamamladıktan sonra katılımcılar şunları yapabilmelidir:

  • Aile, okul ve medyanın aşırı kilo ve obezitenin gelişimi ve devamlılığı üzerindeki etkisini anlamak
  • Fazla kilo ve obeziteyi önlemek için müdahale edilecek faktörleri belirlemek
  • Çocuklukta aşırı kilo ve obezitenin önlenmesi ve tedavisinde multidisipliner bir yaklaşımın gerekliliğini belirlemek