Ünite 5 Çocuklar, ergenler ve aileleri için oyunlar gibi kaynaklar

Öğrenim Hedefleri

Ünite 5’in tamamlanmasının ardından katılımcılar şunları yapabilmelidir:

  • Evde aile ile birlikte çocuklar tarafından oynanabilecek beslenme ile ilgili oyunlar önerin
  • Sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmek için çocuklar ve aile için önerilen aktiviteler önerin
  • Okullarla işbirliği içinde sağlıklı beslenmeyi teşvik edin
  • Ebeveynleri sağlıklı beslenme konusunda okullar ve anaokulları ile işbirliği yapmaya teşvik edin