Ünite 4 Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Obezite

Öğrenme Hedefleri

Bu üniteyi tamamladıktan sonra katılımcılar şunları yapabilmelidir:

  • Çocukluk çağında obezitenin epidemiyolojisini tanımlamak
  • Obezitenin risk faktörlerini ve kolaylaştırıcılarını belirlemek
  • Obezitenin sağlık üzerindeki etkilerini göstermek