Ünite 3 Sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek amacıyla sağlık iletişiminin kullanımı

Öğrenme hedefleri

Ünite 3’ün tamamlanmasının ardından katılımcılar şunları yapabilmelidir:

  • Çocuklu ve ergenli ailelerde sağlıklı beslenme alışkanlıklarının nasıl teşvik edileceğini anlamak
  • Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili teorik bilgileri ailelere yönelik sağlık iletişiminde kullanma
  • Kişiselleştirilmiş sağlık bilgilerini uygulama
  • Klinik uygulamalarında nasıl iletişim kuracakları üzerine derinlemesine düşünme
  • Eleştirel yansımayı kendi pratiğinde uygulama