Ünite 3 Mutfak Tıbbı ve Yaşam Tarzı

Ailelerin mutfak tıbbını yaşam tarzlarına dahil etmelerini kolaylaştıracak ve günlük bir alışkanlık haline gelmek için bilgi kaynağı oluşturacak pratik bir beceri setini anlayın ve geliştirin. Ünite, ailelerin mutfak tıbbı ilkelerini yaşam tarzlarına dahil etme bilgisini edinmelerine, temel teknikleri öğrenmelerine ve mutfak tıbbını uygulayarak yaşam tarzı değişikliğine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla katılımcıların kullanabilecekleri bir araç kutusu olacaktır.