Ünite 3 Beslenme Alanında Son Kanıtlar

Öğrenme Hedefleri

Bu üniteyi tamamladıktan sonra katılımcılar şunları yapabilmelidir:

  • Genetiğin rolünü tartışmak
  • Diyet ve bağırsak mikrobiyotası arasındaki etkileşimi açıklamak
  • Farklı cinsiyet ve yaştaki hastalarda diyetin rolünü açıklamak