Ünite 2 Sağlık iletişimi için yaklaşımlar ve araçlar

Öğrenim hedefleri

Ünite 1’in tamamlanmasının ardından katılımcılar şunları yapabilmelidir:

  • İletişim kurmak için neden farklı iletişim yaklaşımlarına ve araçlarına ihtiyacımız olduğunu açıklama
  • Sözlü ve yazılı iletişim yaklaşımlarını açıklama
  • Öğrendiğini anlat yöntemini tanımlama ve kullanımını düşünme