Ünite 1 Temel Beslenme İlkeleri

Öğrenme Hedefleri

Bu üniteyi tamamladıktan sonra katılımcılar şunları yapabilmelidir:

  • Besinleri ve işlevlerini anlamak ve tanımlamak
  • Gıdaları ve besin bileşenlerini sınıflandırmak
  • Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını ve seçimlerini örneklemek ve özetlemek