Ünite 1 Sağlık iletişiminde teorik arka plan ve stratejiler

Öğrenme hedefleri

Bu ünitenin tamamlanmasının ardından, katılımcılar şunları yapabilmelidir:

  • Sağlık İletişiminin Önemini Açıklayabilme
  • Farklı hedef gruplar için sağlık iletişiminin kullanımını hatırlama
  • Sağlık okuryazarlığını anlayabilme ve açıklayabilme
  • Hasta-merkezli iletişimi anlayabilme ve açıklayabilme
  • Biyo-psiko-sosyal modeli tanımlayabilme
  • Yetkilendirme kavramını anlayabilme ve açıklayabilme
  • Sağlıklı beslenmeyi teşvik ederken sağlık okuryazarlığı, yetkilendirme ve hasta merkezli iletişimin kullanımını yansıtabilme

Source: Unknown, licenced under CC BY