Ünite 1 Mutfak Tıbbı Nedir ve Neden Önemlidir?

Öğrenim Hedefleri

  • Bu üniteyi tamamlayan katılımcılar şunları yapabilmelidir:
  • mutfak tıbbının tanımını, ilke ve amaçlarını, sağlık ve beslenmede mutfak tıbbının önemini ve beslenmeye bağlı hastalıkları önlemek için mutfak tıbbının nasıl uygulanabileceğini kavramak