Ünite 1 Anormal kilolu bir çocuk veya ergen ve ailesi ile iletişim: bilmemiz gerekenler

Öğrenme hedefleri

  • Çocukluk çağı obezitesinin psikososyal boyutlarını anlamak
  • Çocukluk çağı obezitesinin ailesel boyutlarını anlamak
  • Ebeveynlik tarzları ve bunların beslenme uygulamalarıyla bağlantısı hakkında bilgi edinin.