Modül 5 Obezite Riski Artan Ailelerde Sağlıklı Kiloyu Artırmak İçin Sağlık İletişimi ve Danışmanlığı

Last updated: November 8, 2022
Bu modüldeki toplam kullanıcı süresi:

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan gelen bu video, sağlık profesyonellerine, hamilelikten yetişkinliğe geçişe kadar çocuklukta obeziteyi önlemek ve azaltmak için sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmede; çocukları, gençleri ve aileleri desteklemedeki hayati rollerini göstermektedir.

Öğrenme hedefleri

Kurs İçerik

Tümünü Genişlet