Modül 3 Mutfak Tıbbına Giriş

Last updated: November 7, 2022
Bu modüldeki toplam kullanıcı süresi:

Bu Modülün tamamlanmasının ardından katılımcılar şunları yapabilmelidir:

    • Mutfak tıbbı kavramlarını, sağlık ve beslenmedeki önemini ve sağlık sorunlarını önlemek için nasıl uygulanabileceğini kavrar.
    • Daha iyi bir beslenme temeline geçişi anlar
    • Mutfak Tıbbı endikasyonlarını takip ederek sağlıklı yemekler planlar
    • Mutfak tıbbını yaşam tarzlarına dahil eder