Tema 7 Kritisk refleksjon i klinisk praksis

  • I denne enheten har du blitt veiledet gjennom en refleksjonsprosess i henhold til anerkjent pedagogisk teori i høyere utdanning. For eksempel har det blitt anvendt deler av Kolbs syklus for erfaringsbasert læring.
  • Simuleringseksemplet ovenfor introduserte en øvingsoppgave der teorier innen helsekommunikasjon med hell kan omsettes i praksis.
  • Atferdsendringer hos familier på vei mot sunnere kosthold er en utfordring for folkehelsen. Ved å anvende teorien om helsekompetanse, empowerment og en holistisk tilnærming (den biopsykososiale modellen) kan du forbedre og sørge for et sunt utfall for barn og familier i din egen veiledning.

Figur: Kolbs erfaringsbaserte læringssyklus (1984)

Source: unknown author lisenced under CC BY-SA

Source: Unknown author. Licenced under CC BY.

For å lære mer om hvordan man kan reflektere på en effektiv måte i egen praksis, se denne videoen om Kolbs erfaringsbaserte læringssyklus:

Reflection and Kolb’s Cycle by John Gaspar, University of Technology, Sydney.