Tema 6 Refleksjoner over erfaringer hos foreldre og barn

  • Se på den andre videoen og gå videre til øvingsoppgaven.

Det andre scenariet er det samme som scenario 1: På barnelegens kontor der Adam og sønnen Thomas (6) har en avtale. Thomas leker på venterommet utenfor kontoret mens Adam og barnelegen snakker sammen.