Tema 6 Anbefalinger for å øke fysisk aktivitet for barn og utvalg av leker

Anbefalinger for å øke fysisk aktivitet for barn

Utvalg av leker

Barna danner en sirkel. For å starte spillet blir et av barna valgt. Den som er valgt kaster ballen opp i luften med å si navnet til en av vennene hans/hennes. Hvis det navngitte barnet fanger ballen i luften mens ballen faller, kaster han/hun ballen opp i luften igjen ved å si noen andres navn. Barnet som ikke klarte å holde ballen i luften da navnet hans/hennes ble ropt opp, roper «Stopp!». Barn som springer skal stå stille hvor enn de er i det øyeblikket de hører ordet “Stopp!”. I dette tilfellet prøver «den som hadde den” å treffe en av vennene hans med ballen. Den som blir truffet mister ett poeng og blir valgt. Barnet som blir truffet tre ganger får kallenavn. Spillet fortsetter til det siste barnet uten kallenavn er igjen.

Barna deles inn i to like grupper. Gruppen som skal starte spillet er bestemt. Start-gruppen er stilt opp i en viss avstand fra hverandre. Den andre gruppen står i midten. Mens start-gruppen kaster ballen til hverandre, prøver gruppen i midten å unngå ballen og å bli truffet av ballen. Den som blir truffet av ballen er ute. De fortsetter å slå ballen til det ikke er barn igjen i midten. Når alle spillere blir truffet, går den andre gruppen inn i midten.

Et rektangel blir tegnet i hagen som lekeplass. Dette kalles et “fiskegarn”. Ett av barna velges ut. Den som er valgt blir “fiskeren” og venter i hjørnet av fiskenettet. Andre barn blir “fisk” og vandrer rundt på nettet. De går inn og ut av fiskegarnet når de vil, og prøver å ikke bli fanget. Fiskeren prøver å fange fisken som går inn i garnet. Han/hun ser et øyeblikk på når flest mulig fisk kommer inn i garnet. Han/hun roper “Stopp!” eller “Jeg fikk det” når han/hun vil. Når fiskeren roper, blir all fisken i garnet der de er. Dermed blir fisken fanget. Fiskeren teller fiskene, forteller vennene sine tallet, og kvitter seg med posisjonen som valgt. Den fangede fisken velger igjen hvem som blir valgt som neste. Den nyvalgte blir fisker. Spillet fortsetter slik videre. På slutten av spillet kalles jenta/gutten som fanget mest fisk «sjef», og han/hun blir applaudert.

Musikk velges for leken. Hvert barn har en sitteplass. Den som er valgt venter i midten. Læreren eller den som leder leken starter musikken og får barna til å gå, danse, skli osv. I mellomtiden stoppes musikken plutselig. Hvert barn prøver å sette seg ned et sted. Den som ikke kan finne en sitteplass er den nye merkede personen.

Barna danner en stor sirkel. En person er merket i denne sirkelen. Ballen gis til et av barna i sirkelen. Når læreren eller den som styrer spillet gir «start»-kommandoen, kaster og sender den som holder ballen, ballen til vennene sine i sirkelen. I mellomtiden prøver den som er merket å ta personen som har ballen i hånden. Dersom ballen er i hånden hans/hennes, blir personen som blir tatt erstattet av ham/henne.

En merket og et barn som har fanget ham/henne velges. De andre barna sprer seg også arm-i-arm i par. Når det fangede barnet tar armen til en av vennene sine i par, blir barnet på den andre armen merket og begynner å springe av gårde. Spillet fortsetter dermed med å veksle parene som går arm-i-arm.