Tema 5 Refleksjoner over helsepersonells erfaringer

  • Se på denne videoen og gå videre til øvingsoppgaven.

Scenarioet er barnelegens kontor der Adam og sønnen Thomas (6) har en avtale. Thomas leker på venterommet utenfor kontoret mens Adam og barnelegen snakker sammen.