Tema 5 Andre spesielle kommunikasjonsteknikker for endring i helseatferd i veiledning

Lav risiko

 • Oppmuntring
 • Bekreftelse/forståelse
 • Innledende setninger

Moderat risiko

 • Spørre
 • Gi informasjon
 • Uspesifikk ros

Høy risiko

 • Gi råd
 • Foreslå løsninger
 • Beroligelse

Meget høy risiko

 • Kontrovers
 • Trakassering
 • Kritikk
 • Uenighet

Uttrykk for sinne

 • Å være uenig: personen stiller spørsmål ved nøyaktigheten, ekspertisen og integriteten til helsepersonellet.
 • Å avbryte: personen avbryter helsepersonellet med selvforsvar.
 • Å nekte: personen nekter å anerkjenne et problem, å ta ansvar, å samarbeide eller motta råd.
 • Å ignorere: personen svarer ikke eller forblir taus.

Hvordan håndtere motstand

 • Legg vekt på personens personlige valg og kontroll over egen helse.
 • Evaluer personens villighet til endring og mestringstro.
 • Gå «parallelt» med personen. Dette betyr ikke å lytte passivt til alt individet sier.
 • Forstå hvordan personen føler seg ved hjelp av reflekterende lytting.
 • Endre hensikten med intervensjonen eller temaet i diskusjonen som vekker motstand.

American Academy of Pediatrics har utviklet appen Change Talk: Childhood Obesity™ (Change Talk). Dette er en nettbasert mobilapp som er utviklet for å bistå helsepersonell med å lære å håndtere utfordrende samtaler med familie og venner om fedme hos barn og tilknyttede risikofaktorer. Appen kan lastes ned her helt kostnadsfritt.

Mer informasjon om appen kan finnes i videoen som følger.

Her er en video som viser en veiledningsøkt med en barnelege og en far og hans datter på fire år.