Tema 4 Hvordan kan kulinarisk medisin implementeres som disiplin

Det er ulike måter å gjøre helsepersonell bedre forberedt på å implementere kulinarisk medisin som disiplin:

  • Et undervisningsprogram kan implementeres i moduler og kurs i medisinerstudiet
  • Oppnå ytterligere kvalifikasjoner parallelt med legepraksisen innenfor rammeverket av et strukturert program
  • Interaktive arbeidsgrupper for studenter
CASESTUDIE
Pasientsentrert medisinsk matlaging i hjemmet: Felles kulinarisk kurs for tverrfaglige grupper

Innledning

Målet til denne studien var å avgjøre om et pensum i kulinarisk medisin som ble gitt til et tverrfaglig gruppe bestående av medisinsk personell i helsetjenesten og legestudenter i fellesskap ville forbedre den rapporterte effekten av veiledning om ernæring, og om denne effekten varierte mellom deltakerroller. Et 4 timers interaktivt kurs som fant sted i nærheten av et helse- og omsorgssenter ble gitt til medisinsk ansatte og studenter. Deltakerne fylte ut et spørreskjema før og etter kurset som omhandlet deltakernes holdninger og selvtillit i forbindelse med det å gi ernæringsveiledning til andre. 

Metodologi

Tre 4 timers kurs i kulinarisk medisin ble avholdt mellom mai og juni 2019 i samarbeid med et helse- og omsorgssenter øst i byen Baltimore. Kurset fant sted på fellesarealet til en kirke i nærheten av legesenteret. Kirken var allerede tatt i bruk som et ukentlig undervisningskjøkken for beboere i området og var utstyrt med et industrikjøkken, 2 bakerovner, og kjøkkenbenk med god plass. Et stort flerbruksrom vegg i vegg ble brukt til undervisning, felleslunsj etter måltidstilberedningen og rapporteringsøkter. To fasilitatorer, en lege og en dietetiker ledet hvert kurs og utviklet utdanningsmålene. Oppskriftene som ble brukt i kurset ble valgt ut som favorittmåltider blant elever ved barne- og ungdomsskoler i nærheten. Fasilitatorene rekrutterte 12 deltakere fra hvert kurs ut ifra størrelsen på kjøkkenet, som hadde plass til 3 grupper på 4 personer som skulle tilberede matrettene. Rekrutteringsmetodene inkluderte epost til medisinsk personell i helsetjenesten og legestudenter i tillegg til en presentasjon som ble avholdt for å introdusere kursene til medisinsk praktiserende personell ved et månedlig administrativt møte. Et bredt spekter av medisinsk ansatte ble rekruttert, inkludert medisinske assistenter, kontorassistenter, sykepleiere og leger. Det var ikke påkrevd at deltakerne måtte ha tidligere erfaring med kulinarisk medisin.

Resultater

13 av 17 svar knyttet til holdninger og effekt demonstrerte vesentlige forbedringer i etterkant av kurset sammenlignet med forut for kurset. Vesentlige ulikheter mellom roller før kurset forsvant når de samme spørsmålene ble stilt etter kurset. Å introdusere et pensum i kulinarisk medisin til en gruppe ved et helse- og omsorgssenter i felleskap med andre er en innovativ mulighet til å samarbeide om å forbedre utdanning og veiledning om ernæring for å forebygge kroniske sykdommer.

Les mer om denne case-studien her