Tema 4 Energibalanse

Energibalanse er basert på prinsippet om at ingen energi kan skapes ut av ingenting og ingen eksisterende energi kan forsvinne. Når dette prinsippet er tilpasset biologiske systemer, kan det sies at energien som er utvunnet fra næringsstoffer, basal metabolisme, er energien som forbrukes gjennom fysiske aktiviteter, og den termogenetiske effekten av næringsstoffer godt balansert.

Basal metabolisme refererer til minimumsenergien som trengs for å opprettholde vitale kroppsfunksjoner.

Energiforbruket ved fysisk aktivitet utgjør den mest fleksible delen av det daglige energiforbruket. Det inkluderer energien som forbrukes av rutinemessige fysiske aktiviteter så vel som idrettsaktiviteter. Det kalles PAL (fysisk aktivitetsnivå).

Energien som trengs for inntak, fordøyelse og bearbeiding av matvarer omtales som termogenetisk effekt av mat. Den utgjør omtrent 10-15 % av den daglige forbrukte energien.

De fysiske aktivitetsnivåene for barn og ungdom og daglige mengder energi som kreves i henhold til alder og kjønn er vist i diagrammet. Dette behovet må vurderes mens du planlegger kostholdet, og er avgjørende for fortsatt vekst og utvikling hos barn.

Hvis energien som tilføres er mer enn energien som forbrukes, lagres den og skaper en positiv energibalanse. Mens vekst og vektøkning observeres ved en positiv energibalanse hos barn, resulterer det i vektøkning på grunn av mangel på høydevekst hos voksne.