Tema 4 Endring i helseatferd og veiledning trinn for trinn

Hva er egentlig veiledning?

Det er stor forskjell mellom en profesjonell veileder og en person som benytter veiledningsferdigheter. En profesjonell veileder er en høyt utdannet og godt kvalifisert rådgiver som bruker en rekke forskjellige tilnærminger i rådgivningen.

Dermed kan veiledning sies å være:

 • Prosessen som oppstår når en person og en veileder setter av tid til å utforske utfordringer, som for eksempel stressende eller emosjonelle følelser hos personen.
 • Å hjelpe personen med å se ting mer klart, muligens fra et annet perspektiv. Dette kan gjøre personen i stand til å fokusere på følelser, erfaringer eller atferd med et mål om å legge til rette for en positiv endring.
 • Et tillitsbasert forhold. Fortrolighet er grunnleggende for en vellykket veiledning.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC

Veiledning er IKKE . . .

 • å gi råd
 • dømmende
 • å prøve å nøste opp i problemene til personen
 • å forvente eller oppmuntre en person på en måte som ligner veilederens egen atferd i møte med et lignende problem i sitt eget liv
 • å bli følelsesmessig involvert i personen
 • å se på personens problemer fra helsepersonellets perspektiv og ut ifra eget verdisystem.

Hva kreves for å få til en vellykket endring i helseatferd med veiledning?

En intervensjon knyttet til kosthold må følge en spesifikk struktur med det mål å:

 • utveksle informasjon
 • redusere motstand
 • bygge opp mestringstro

Den følgende figuren oppsummerer de ulike stadiene i veiledning for endring i helseatferd.

Klikk på boksene nedenfor for å lære mer

Picture76
Picture77
Picture78
Picture80
Picture81
Picture82