Tema 4 Den biopsykososiale modellen

  • Modellen ble først lansert av George L. Engel i 1977.
  • I motsetning til den biomedisinske tilnærmingen, søkte Engel mot en mer holistisk tilnærming ved å anerkjenne at hver enkelt pasient har sine egne tanker, følelser og historie.
  • Dette er en tverrfaglig modell som ser på sammenhengen mellom biologi, psykologi, og sosiale og miljømessige faktorer.
  • Modellen utforsker spesifikt hvordan slike aspekter spiller en rolle i så ulike temaer som helse, sykdom og menneskelig utvikling.
  • Engel utviklet denne modellen både med tanke på sykdommer og psykologiske problemer.
  • Engel understreket av den biomedisinske tilnærmingen er mangelfull ettersom kroppen i seg selv ikke bidrar til sykdom.
  • Den enkeltes sinn (psykologiske og sosiale faktorer) spiller derimot en vesentlig rolle i måten sykdom oppstår og hvordan den kan behandles.
  • Engel foreslår en dialog mellom pasient og lege for å finne frem til den mest effektive behandlingsløsningen.

Video som forklarer deler av den biopsykososiale modellen:

Den biopsykososiale modellen er både en filosofi for klinisk behandling og en praktisk klinisk veiledning.

Filosofisk er det en måte å forstå hvordan sykdommer og lidelser påvirkes på ulike nivåer fra samfunnsnivå til molekylært nivå.

På praktiske nivå er det en måte å forstå pasientens subjektive opplevelser som en viktig bidragsyter til å oppnå en nøyaktig diagnose, et positivt helseutfall og en menneskelig behandling.

«Familiemedisin skiller ikke sykdom fra person, eller personen fra sitt miljø»