Tema 3 Tilnærminger til skriftlig kommunikasjon

  • Skriftlige materiell gis ofte ut som tilleggsinformasjon for å orientere pasienter ytterligere om et spesifikt tema.
  • Materiellet bør være lett forståelig.
  • Det kan være nyttig for pasientens forståelse å gjennomgå skriftlige materiell for å forsterke sentrale punkter i læringen.
  • Helsepersonell bør påse at leseferdighetsnivået hos pasienten har blitt vurdert før de gir ut skriftlig materiell.
  • Det er lurt å spørre pasienten om hvordan de lærer best og om de ønsker skriftlige materiell.
  • Skriftlige materiell bør generelt ikke være høyere enn sjetteklasse-nivå på grunnskolen.