Tema 3 Risikofaktorer

Fedme er en kronisk tilstand som er et resultat av samspillet mellom genetiske og miljørelaterte faktorer.

 • RISIKOFAKTORER FØR FØDSELEN OG I TIDLIG BARNDOM
 • VANLIGE RISIKOFAKTORER
 • SOSIALE OG PSYKOLOGISKE FASILITATORER

RISIKOFAKTORER FØR FØDSELEN OG I TIDLIG BARNDOM

 • Morens kroppsmasseindeks (BMI): dersom verdien holdes innenfor normalområdet i perioden før svangerskapet, kan det forebygge sykdom hos barnet
 • Sigarettrøyking og feilaktig bruk av antibiotika: forbundet med økt fedme hos barn ved fødselen, som igjen henger sammen med en høyere kroppsmasseindeks i alderen 2 til 6 år.
 • En høyere fødselsvekt
 • Fravær av amming
 • Høyt inntak av enkle sukkerarter
 • Utilstrekkelig søvnvarighet

Larqué et al., “From conception to infancy — early risk factors for childhood obesity,” Nat. Rev. Endocrinol., vol. 15, no. 8, pp. 456–478, 2019

5 nøkkelbudskap for klinikere:

 1. Etterstreb en sunn vekt før svangerskapet.
 2. Unngå røyking under svangerskapet.
 3. Sikt mot en rimelig vektøkning i løpet av svangerskapet.
 4. Amming (helst uten andre væsker i 4-6 måneder og en del amming i minst 12 måneder).
 5. Sørg for at spedbarn får nok søvn de første årene av livet.

VANLIGE RISIKOFAKTORER 

 • Usunt kosthold
 • Passiv livsstil

SOSIALE OG PSYKOLOGISKE FASILITATORER

 • Sosioøkonomiske vanskeligheter (vold, misbruk, forsømmelse, depresjon og narkotikamisbruk hos moren, økonomiske problemer)
 • Stress hos barnet
 • Følelsesmessige forstyrrelser

Enkelte personer vil naturlig forsøke å lindre slike ubehagelige tilstander ved hjelp av hjernens belønningssystem

S. Weihrauch-Blüher and S. Wiegand, “Risk Factors and Implications of Childhood Obesity,” Curr. Obes. Rep., vol. 7, no. 4, pp. 254–259, 2018